ทดสอบ

STATUS SERVER


52

PLAYER ONLINE


976

ACCOUNT ID


1348

CHARACTER